< Gå tillbaks till alla tjänster inom företag

Kundkommunikation

Bra service och bemötande handlar om kommunikation och samspel. Att bygga ett varumärke handlar om att bygga hållbara relationer. 

 • När fick du riktigt bra service senast? 
 • När fick du det där varma leendet som gjorde din dag? 
 • När fick du en fråga som hjälpte dig att fatta ett bättre köpbeslut? 
 • När blev du bemött med äkta respekt, lyhördhet och värme? 

Att ge bra service är en konst, speciellt i stressiga tider. Men att ge bra service och vårda sina relationer är fullständigt avgörande för den som vill utveckla sina affärer. Nu och i framtiden. Forskningen visar att de riktigt lönsamma företagen har långa relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och omvärld. De som kan känna sig trygga med sina relationer bygger också ömsesidigt självförtroende. Det gör att man kan fortsätta växa och utvecklas tillsammans. 

Vad gör du konkret för att din kund ska känna sig sedd, hörd och bekräftad? Tycker din kund att ett möte med dig är en höjdpunkt på dagen? Det är lätt att fastna i svepande och allmängiltiga formuleringar om hur viktigt det är att bygga bra relationer men hur gör man? 

Idag står vi inför en ny form av service och bemötande, det digitala mötet. Här får du kunskap om hur du kan möta dina kunder i det digitala rummet och vad som krävs av dig för att nå fram genom skärmen.

Kursinnehåll:

 • Vad begreppet service betyder. 
 • Vad som menas med ett gott bemötande. 
 • Kunskap om olika personlighetstyper. 
 • Självkännedom, vem jag är som möter kunden/gästen/vårdtagaren. 
 • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster. 
 • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer. 
 • Yrkesmässigt hänsynstagande till kundens/gästens/vårdtagares integritet. 
 • Kunders/gästers/vårdtagares olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål. 
 • Bemötande av kunder/gäster/vårdtagare i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer. 
 • Service och bemötande i en digital tid.

Erbjuds både som
föreläsning & konsultuppdrag.


Jag erbjuder kursen ”Service & bemötande” både som föreläsning och som konsultuppdrag. Kontakta mig för mer information eller för att boka det upplägg som passar dig och ditt företag bäst.