Gruppterapi

Gruppterapi är att i grupp mötas kring ett gemensamt eller olika typer av problem. Tillsammans bearbetar man sina problem där gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem, som tex. panikattacker eller ätstörning men den kan också vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter och frågeställningar. 

I en grupp där människor har liknande problem skapas det ofta en trygghet i igenkänningen, man är inte ensam om att känna som man gör och man ges möjlighet att höra om hur andra hanterat liknande svårigheter. Gruppens reaktioner kan hjälpa klienten att tydligare få grepp om hur omvärlden uppfattar henne eller honom och man kan pröva sig fram och testa olika sätt att uttrycka sig. På så sätt kan man få hjälp att lära sig att bli mer medveten om sitt sätt att uttrycka sig både i ord och kroppsspråk. 

Tystnadsplikt gäller även inom gruppterapi och man kommer överens i gruppen om att inte dela med sig av någonting man hör under gruppterapin. Detta är något som är mycket viktigt för tryggheten och tillitsbyggandet i gruppen. 

Vilka går i gruppterapi?

  • Där gruppen blir en lika viktig del som problematiken man bär, ex. då man varit borta från arbetslivet länge och känner sig otrygg med att ta sig ut i sociala sammanhang. Här blir gruppen en trygg plats att bygga självförtroende och finna sin plats i ett socialt sammanhang igen. 
  • Unga vuxna som har behov av att kommunicera och dela sina erfarenheter och hur de mår och få känna tillhörighet. 

Boka gruppterapi
både fysiskt och digitalt!


Jag erbjuder gruppterapi både fysiskt på någon av mina verksamma orter (Lidköping, Stockholm och Trosa) och i digital form. Kontakta mig för mer information eller för att boka det upplägg som just er allra bäst.