Jag hjälper dig att utvecklas och hitta din väg.

Att gå vilse är ett sätt att lära sig hitta… Ibland behöver vi gråta så vår blick kan klarna… Ibland behöver vi spricka så ljuset kan komma in…

Även digitalt!

Samtalsterapi

 Vi kan alla, någon gång under vårt liv, hamna i situationer som påverkar oss och skakar om i djupet av vår personlighet. Ibland är det en utifrån kommande kris som en skilsmässa, dödsfall, olycka, arbetslöshet eller sjukdom.  Det kan också vara något som ligger och gnager inom oss trots att vi i det yttre upplever oss leva ett gott och aktivt liv men ändå inte känner oss tillfreds inombords. 

I samtalsterapi kan du få hjälp att pröva nya förhållningssätt, resonera kring gamla ”sanningar” som påverkat dig och ifrågasätta deras giltighet. Att ändra ditt beteende i situationer där du kanske tidigare dragit dig undan eller varit snabb att hitta olika ”flyktvägar”. Du kan få stöd i att komma vidare i både förståelse och acceptans för den du är och vill vara. Terapirummet är en trygg plats med respekt för dig och din utveckling i både glädje, frustration och sorg. 

När samtalsterapi kan vara en hjälp och ett stöd:

  • Vid oro/ångest.
  • När du hamnat i en kris.
  • När du funderar över nästa steg i livet?
  • När du drabbats av sorg.
  • När du tappat känslan för vem du är, dina värderingar och din riktning i livet.

”Så skönt, det går att prata om allt med Suzanne, hon dömer inte utan verkar mer intresserad hur det är för mig som klient” 

Frida

Även digitalt!

Parrelation

Om parrelationen mår bra, ökar vårt mentala välmående och det avspeglas också på vår närmaste omgivning. Det lönar sig att vårda sin parrelation. 

Som Imagoterapeut arbetar jag med utgångspunkten att hjälpa par att kommunicera med varandra genom olika dialogformer. Båda parter får tid att berätta om upplevelser i relationen utan skuldbeläggande eller anklagelser med fokus på samspel och kontakt. Målet är att paret ska lära sig att se varandra och stötta varandra och växa tillsammans och också individuellt i sin relation. Inspirera till att återfinna lust och glädje i relationen. 


Även digitalt!

Gruppterapi

Gruppterapi är att i grupp mötas kring ett gemensamt eller olika typer av problem. Tillsammans bearbetar man sina problem där gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem, som tex. panikattacker eller ätstörning men den kan också vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter och frågeställningar. 

Tystnadsplikt gäller även inom gruppterapi och man kommer överens i gruppen om att inte dela med sig av någonting man hör under gruppterapin. Detta är något som är mycket viktigt för tryggheten och tillitsbyggandet i gruppen. 

Sometimes it takes losing yourself to find yourself.

CYNTIA THURLOW

Senaste från Coachbloggen


Det finns inga inlägg inom ämnet Privatperson ännu!