Parrelation

Om parrelationen mår bra, ökar vårt mentala välmående och det avspeglas också på vår närmaste omgivning. Det lönar sig att vårda sin parrelation. 

I en relation tar man ibland för givet att man ska få vissa saker; närhet, kärlek, sex, omtanke, stöd trygghet, gensvar med mera. När en eller flera av dessa saker uteblir kan vissa reagera genom att känna sig ensamma, bli tystare och dra sig undan mer vilket oftast skapar distans i relationen. Så det är viktigt att ta reda på hur vi själva kan skapa förutsättningar som bidrar till en levande och trygg parrelation. 

Olikheterna handlar ofta om att vissa har svårt för att kommunicera om sådant som är känsligt, man präglas ofta av mönster från sin ursprungsfamilj, det kan handla om vad som varit tillåtet att prata om eller att visa känslomässigt under uppväxten. Samma mönster är enkelt att ta med sig in i sin nya relation. 

Som Imagoterapeut arbetar jag med utgångspunkten att hjälpa par att kommunicera med varandra genom olika dialogformer. Båda parter får tid att berätta om upplevelser i relationen utan skuldbeläggande eller anklagelser med fokus på samspel och kontakt. Målet är att paret ska lära sig att se varandra och stötta varandra och växa tillsammans och också individuellt i sin relation. Inspirera till att återfinna lust och glädje i relationen. 

När kan det vara dags att söka stöd: 

 • Då man bråkat om samma sak tio gånger och inte kommer vidare.
 • Då barn, föräldrar och vänner kommenterar ert förhållande. De har bevisligen sett något. 
 • Då du undviker att lyfta frågor av rädsla för konflikt alltför ofta. 
 • Förväntningar, där vi utgår från att vi tänker likadant, med bristande kommunikation som ofta yttrar sig i konflikter om ex. pengar, ordning i hemmet, arbete, barnuppfostran eller otrohet. 
 • När det finns svårigheter hos par att hantera olikheter och varandras behov. 
 • När det förekommit otrohet. 
 • Låsta positioner i relationen, som när samarbete och samverkan inte fungerar. 
 • Om man ofta är ledsen eller arg i sin relation. 
 • När man inte får sina behov tillgodosedda. 
 • När man känner att man själv inte beter sig schysst. 
 • När man inte uppnår den närhet man vill. 
 • När man har upplevelse av att relationen inte är bra, att den inte utvecklas. 
 • När man gör varandra illa. 
 • När det finns en anspänning i relationen, att man inte kan slappna av. 

Suzanne är en rak och aktiv terapeut med ett varmt hjärta” 

MARIA

Otrohet

En otrohet är en signal om att något inte fungerar i relationen. Där den ena parten vänder sig utåt från relationen i stället för inåt i att lösa problematiken, där båda parter är en del i det uppkomna. 

Det som är viktigt att tänka på för att återvinna relationen och tilliten är att den som varit otrogen bör avsluta sin vid-sidan-av-relation omgående om det ska finnas en chans till reparation. Den som har varit otrogen behöver också vara ärlig och beredd på att partnern kan vilja ha en ökad kontroll till dess att tilliten är tillbaka igen. 

Det kan vara svårt och utmanande att hitta en ny plattform att stå på efter ett svek där båda parter behöver vara öppna och mottagliga för varandra för att kunna läka och bygga relationen igen och ibland krävs professionellt stöd och hjälp, i individuell terapi, för att komma vidare. 

Sexualitet

I bästa fall är sexualiteten i parrelationen en energikälla som för partnerna nära varandra och förstärker relationen. Sexualiteten hjälper att slappna av och känna närhet som skapar intimitet och bidrar till att bygga upp tillgivenheten mellan partnerna. 

Personliga skillnader kräver att partnerna har vilja, kompromisser, flexibilitet och metoder för att lösa skillnaderna på ett positivt sätt. Båda behöver kunna uppleva att just jag själv kan reglera den närhet, intimitet och det sexualliv som passar mig. 

Den sexuella lusten varierar med vår livssituation. Vid kriser är sexlivet annorlunda än under lugnare perioder. Det är helt normalt att sexlivet ibland är mer tillfredsställande, ibland mindre. Sexualitet är ett känsligt område och problem i parrelationen kan avspeglas i sexualiteten. 

Närhet, intimitet och sexuallivet är aspekter i en parrelation som båda partnerna bär ansvar för. 

Båda behöver visa engagemang för att få sexrelationen att fungera. Framför allt ska båda kunna uttrycka sina egna behov och våga be om sådant som man själv njuter av. För att sexualiteten i din parrelation ska vara tillfredsställande, behöver du lära känna dig själv och din sexuella relation till dig själv. Vad du njuter av och vill utforska, all sexuell närhet handlar nödvändigtvis inte om penetrerande sex. 

Hur är det för dig i din relation? 

 • Har du tabun och hämningar som stör dig? 
 • Har du svårt att prata om hur du vill ha det – eller vet du inte hur du vill ha det? 
 • Blir du inte bemött på ett kärleksfullt sätt av din partner? 
 • Kan du njuta av sex på egen hand – om inte – varför? 
 • Blir sex en prestation? 
 • Har du svårt att känna lust? 
 • Är sex som en drog – något du använder för att täcka över ångest eller oro? 

Boka parterapi
både fysiskt och digitalt!


Jag erbjuder samtalsterapi för parrelationer både fysiskt på någon av mina verksamma orter (Lidköping, Stockholm och Trosa) och i digital form. Kontakta mig för mer information eller för att boka det upplägg som just er allra bäst.