Jag hjälper företag att utvecklas.

Företag som mår bra är företag som går bra
– och allt börjar med medarbetarna.

Även digitalt!

Gruppcoaching

Med gruppcoaching får man individer att samarbeta, hjälpa varandra och känna glädje. När gruppen fungerar som den ska, blir den mer effektiv och bidrar till nå företagets övergripande mål. Gruppcoachning ger ökad förståelse för varandra och därmed bättre arbetsklimat, högre effektivitet och högre lönsamhet. 


Även digitalt!

Indivduell coaching

Ibland kan individuell coachning vara värdefull då man har behov av att få perspektiv på eller få stöd i en mer personlig fråga. Vi är hela individer som kommer till vår arbetsplats och detta innebär att vi har privata händelser och upplevelser som kan påverka oss i vår arbetssituation.

”Vår konflikt försvann med insikten om hur människor fungerar i grupper. Efter tre tillfällen med Suzanne som kursledare gick vi från osämja till tight grupp och känslan av att vi blivit större som grupp. Konflikthantering borde vara en kurs i alla utbildningar där grupparbete ingår.” 

HANNAH

Både som föreläsning och konsultuppdrag!

Konflikthantering & teambuilding

Egentligen är en konflikt i sig neutral – det är två eller flera viljor eller behov som krockar helt enkelt. Ibland kan konflikter inte lösas utan hjälp från en tredje part, som kan se objektivt på problemet i fråga. Det är då du bör ta hjälp av en medlare. Av erfarenhet har jag sett att starta en konflikthantering mycket handlar om att förmedla kunskap om vad en konflikt är, vad som händer i oss och varför. 

Exempel på ämnen inom konflikthantering & teambuilding:

 • Vad är en konflikt? 
 • Våra olika konfliktstilar.
 • Ansvar och tydlighet.
 • Att gå från grupp till Team.
 • Väcka viljan/lusten att samarbeta i grupp.
 • Konstruktivt kommunikationssätt. Hur vi kommunicerar och lyssnar på varandra. 

Både som föreläsning och konsultuppdrag!

Kundkommunikation

Att ge bra service är en konst, speciellt i stressiga tider. Men att ge bra service och vårda sina relationer är fullständigt avgörande för den som vill utveckla sina affärer. Nu och i framtiden. Forskningen visar att de riktigt lönsamma företagen har långa relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och omvärld. De som kan känna sig trygga med sina relationer bygger också ömsesidigt självförtroende. Det gör att man kan fortsätta växa och utvecklas tillsammans. Att bygga ett varumärke handlar om att bygga hållbara relationer, men hur gör man? 

Exempel på kursinnehåll:

 • Vad som menas med ett gott bemötande.
 • Kunskap om olika personlighetstyper.
 • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
 • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer. 
 • Yrkesmässigt hänsynstagande till kundens/gästens/vårdtagares integritet.  

Både som föreläsning och konsultuppdrag!

Beteendedesign/nudging

Beteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir allt större inom både psykologi, ledarskap och företagande och utgår från förändringsprocessen och sätter fingret på hur teorier från psykologin kan användas för att lösa problem. Vad är det som driver (eller hindrar) ett beteende och hur kan man använda detta rent praktiskt? 

Exempel på ämnen inom beteendedesign/nudging:

 • Hur samarbetet Psykologi-Design-Inovation kan fungera.
 • Mätbara verktyg i hur du kan tänka kring att lösa ett problem för att uppnå bra design som gör nytta där den behövs. 
 • Ansvar, vad betyder det? 

”Failed dreams can still create successful people.”

CYNTIA THURLOW

Senaste från Coachbloggen