Samtalsterapi

Vi kan alla, någon gång under vårt liv, hamna i situationer som påverkar oss och skakar om i djupet av vår personlighet. Ibland är det en utifrån kommande kris som en skilsmässa, dödsfall, olycka, arbetslöshet eller sjukdom. Det kan också vara något som ligger och gnager inom oss trots att vi i det yttre upplever oss leva ett gott och aktivt liv men ändå inte känner oss tillfreds inombords. 

I samtalsterapi kan du få hjälp att pröva nya förhållningssätt, resonera kring gamla ”sanningar” som påverkat dig och ifrågasätta deras giltighet. Att ändra ditt beteende i situationer där du kanske tidigare dragit dig undan eller varit snabb att hitta olika ”flyktvägar”. Du kan få stöd i att komma vidare i både förståelse och acceptans för den du är och vill vara. Terapirummet är en trygg plats med respekt för dig och din utveckling i både glädje, frustration och sorg. 

När samtalsterapi kan vara en hjälp och ett stöd:

  • Vid oro/ångest.
  • När du hamnat i en kris.
  • När du funderar över nästa steg i livet?
  • När du drabbats av sorg.
  • När du tappat känslan för vem du är, dina värderingar och din riktning i livet.

”Jag orkar inte med alla krav och förväntningar längre.” 

”Jag har tappat kontakten med mig själv, känner mig stressad hela tiden och har svårt att sova.” 

”Jag är ständigt orolig och rädd att något hemskt ska hända.” 

”Hjälp, jag kan inte kontrollera min ilska.” 

”Jag har tappat kontakten med mina känslor, jag känner inget.” 

Ilska

Ilska är en känsla som kan variera i intensitet beroende på situationen och vad som utlöser den. Den mildare formen är allvarligt obehag och den extrema formen är vrede eller ursinne. Det kan ackompanjeras av både fysiologiska och biologiska förändringar eftersom det ökar blodtrycket, produktionen av vissa hormon (som adrenalin och kortisol) och din andning. 

En del av oss har lätt för att bli arga. Andra lite svårare och vissa säger sig aldrig bli arga, vilket kanske innebär att dessa personer inte är i kontakt med sin ilska av olika anledningar, för ilskan tillhör våra primära känslor och är som sådan oundviklig. 

Många olika situationer som kan väcka ilska: 
Interna situationer som känsla av misslyckande, orättvisa eller frustration. 
Externa situationer såsom att bli retad, förnedrad eller orättvist behandlad. 

Ilska kan leda till verbal argumentation och raserianfall, men det kan även resultera i depression. Okontrollerbara destruktiva former av ilska kan innebära mer allvarliga problem för din psykiska hälsa. Det går att lära sig att dämpa sin reaktion och sin ilska och även få hjälp till att identifiera varför dessa känslor uppstår. Ilska kan ha underliggande förklaringar och orsaker som exempelvis känslomässiga trauman, beroende och sorg Att då prata med en terapeut kan hjälpa dig att identifiera faktorerna bakom och få förståelse för hur du kan hantera denna ilska. 

Sorg

 Ibland känns livet tyngre som vid större förändringar som kan orsaka sorgereaktioner. Sorg kan upplevas när livet inte blir som man tänkt sig, när det man hoppats på inte blev av eller då man förlorar någon nära och kär. Sorg är därför en naturlig del av livet, och det är svårt att gå igenom livet utan att någon gång ha upplevt det. 

De allra flesta har efter en förlust ett behov av att sörja. Sorgearbetet ger möjlighet till att förstå innebörden av det som hänt och anpassa sig till en förändrad livssituation. Sorg ser olika ut och tar olika lång tid att bearbeta och ibland behöver vi stöd för att orka ta oss igenom. 

Boka samtalsterapi
både fysiskt och digitalt!


Jag erbjuder samtalsterapi både fysiskt på någon av mina verksamma orter (Lidköping, Stockholm och Trosa) och i digital form. Kontakta mig för mer information eller för att boka det upplägg som just dig allra bäst.