< Gå tillbaks till alla tjänster inom företag

Konflikthantering & teambuilding

Egentligen är en konflikt i sig neutral – det är två eller flera viljor eller behov som krockar helt enkelt. Det är hur vi väljer att hantera sammanstötningen som avgör om konflikten är lätt eller svår och om den leder till något konstruktivt eller destruktivt 

Alla konflikter går inte att lösa men de går att hantera och ju tidigare vi tar oss an konflikten desto bättre förutsättning att lösa den. 

Ibland kan konflikter inte lösas utan hjälp från en tredje part, som kan se objektivt på problemet i fråga. Det är då du bör ta hjälp av en medlare. En medlares roll är att hjälpa de inblandade parterna att komma fram till en egen lösning, inte att ge goda råd eller att framhålla en viss åsikt framför en annan. Det är därför viktigt att den medlande parten har gedigna kunskaper i hur man medlar. Parter bör även ha förtroende för medlaren. 

Av erfarenhet har jag sett att starta en konflikthantering mycket handlar om att förmedla kunskap om vad en konflikt är, vad som händer i oss och varför. 

Upplägg:

  • Vad är en konflikt? 
  • Våra olika konfliktstilar. 
  • Att kunna identifiera vilken typ av konflikt det handlar om: sakkonflikt, rollkonflikt, intressekonflikt, värderingskonflikt, beteendekonflikt eller skenkonflikt. 
  • Förståelse för olika personlighetstyper, behov och uttryck. 
  • Ansvar och tydlighet. 
  • Konstruktivt kommunikationssätt. Hur vi kommunicerar och lyssnar på varandra. 
  • Att gå från grupp till Team. 
  • Väcka viljan/lusten att samarbeta i grupp. 
  • Gruppövningar i samarbete. 

Erbjuds både som
föreläsning & konsultuppdrag.


Jag erbjuder konflikthantering och teambuilding både som föreläsning och som konsultuppdrag. Kontakta mig för mer information eller för att boka det upplägg som passar dig och ditt företag bäst.