< Gå tillbaks till alla tjänster inom företag

Gruppcoaching

Vid gruppcoaching arbetar coachen med att hjälpa en hel grupp att utvecklas mot ett gemensamt mål utifrån gruppens resurser. Precis som vid individuell coaching så ger inte coachen några färdiga lösningar, utan det är gruppen själv som ska hitta svaren. Gruppen arbetar gemensamt för att överkomma gruppens hinder och nå målet med hjälp av gruppens resurser. 

Gruppcoachning ger ökad förståelse för varandra och därmed bättre arbetsklimat, högre effektivitet och högre lönsamhet. Med gruppcoaching får man individer att samarbeta, hjälpa varandra och känna glädje. När gruppen fungerar som den ska, blir den mer effektiv och bidrar till nå företagets övergripande mål. Högre lönsamhet är bara en av många effekter. 

Hur fungerar arbetet i gruppen?

Jag börjar med att se över nuläget, hur gruppen ser på sin nuvarande arbetssituation. Vi tittar på konsekvenser och alternativa förhållningssätt och får gruppen att utvecklas mot accepterade mål. Om behov finns coachar jag även gruppens deltagare individuellt. Det är naturligtvis gruppens mål och behov som styr coaching-processen. Vid gruppcoaching så ligger fokus på gruppen och inte så mycket på individen. Man kan nästan säga att hela gruppen är en enda individ. 

När det är lämpligt att använda gruppcoaching: 

  • Det ska startas ett nytt projekt, företag eller verksamhet. 
  • När en befintlig grupp vill utvecklas som grupp. 
  • När en befintlig grupp har fastnat, och behöver hjälp/stöd i att hitta ett konstruktivt sätt att arbeta mot ett gemensamt mål. 
  • När en befintlig grupp vill gå vidare i grupputvecklingen efter att ha haft och löst en konflikt i gruppen. 
  • När en befintlig grupp som inte har något gemensamt mål behöver arbeta med grupprelationerna och teambuilding. 

Boka gruppcoaching
både fysiskt & digitalt!


Gruppcoaching går att boka både fysiskt eller digitalt. Kontakta mig för mer information eller för att boka det upplägg som passar dig och ditt företag allra bäst.