< Gå tillbaks till alla tjänster inom företag

Beteendedesign/nudging

Marknadsföring, Reklam och Psykologi. 

Vad är det som driver (eller hindrar) ett beteende? Hur kan man använda detta rent praktiskt? Att ge människor en knuff i den riktning man vill att de ska ta att till exempel köpa de ekologiska bananerna, godkänna organdonation eller följa oss på sociala medier är en växande trend. 

Beteendeekonomi, eller nudging, är ett område som blir allt större inom både psykologi, ledarskap och företagande och utgår från förändringsprocessen och sätter fingret på hur teorier från psykologin kan användas för att lösa problem, snarare än att utgå ifrån teorierna. Beteendedesign varvar insikter i psykologisk forskning från fälten beteendeekonomi, inlärningspsykologi och kognitionspsykologi, med exempel på bra och dålig design. I boken lär du dig känna igen – och använda dig av – vanliga tankefel som påverkar oss när vi fattar beslut och du lär dig också vad det innebär att ”designa beteenden”. 

Med fokus på förändringsprocessen visar författarna hur teorier från psykologin konkret kan användas för att utforma bättre produkter, tjänster och upplevelser.(Hämtat ur boken ”Betende desig”. Niklas Laninge & Arvid Janson.) 

En rolig kreativ dag där du utmanas i dina tankemönster kring design och psykologi: 

  • Vad innebär begreppet Beteendedesign/Nudging . 
  • Hur samarbetet Psykologi-Design-Inovation kan fungera. 
  • Mätbara verktyg i hur du kan tänka kring att lösa ett problem för att uppnå bra design som gör nytta där den behövs. 
  • Praktiskt grupparbete kring en produkt eller tjänst.
  • Ansvar, vad betyder det? 
  • Moral och Etik. 

Erbjuds både som
föreläsning & konsultuppdrag.


Jag erbjuder kursen ”Beteendedesign/nudging” både som föreläsning och som konsultuppdrag. Kontakta mig för mer information eller för att boka det upplägg som passar dig och ditt företag bäst.