Träna din mentala hälsa

Precis som träning och bra mat ger resultat i våra kroppar ger det resultat att träna med vårt psyke. Det kan låta logiskt, men faktum är att vi ofta, på grund av kulturella präglingar och kollektiva normer, ser på vårt psyke som något som bara ska fungera. När det inte gör det tror vi att det är något “fel” på oss eller ser det som en svaghet.

Det är enkelt att förstå om vi gör en jämförelsen med vår fysiska kropp. Om vi slutar äta och röra på oss förstår vi att fysiken försvagas. Sällan smyger någon till gymmet för att det är skamligt att träna.

Detsamma gäller vår mentala och psykologiska hälsa. Ibland behöver vi stöd när något fått oss ur fattning. Insikten att vi behöver vårda vår psykiska hälsa och ta hjälp när vi behöver förstå börjar bli mer medvetet i vårt samhälle.

Har du oro/ångest? Är du i kris? Undrar du över nästa steg i livet? Då kan du ha stor nytta av att prata med någon. Terapirummet är en plats med respekt för dig och din utveckling i både glädje, frustration och sorg. En trygg plats där du kan få vara och utforska den du är och växa med insikten… Vi kan alla, någon gång under vårt liv, hamna i situationer som påverkar oss och skakar om i djupet. Ibland är det en utifrån kommande kris som ex.vis skilsmässa, dödsfall, olycka, arbetslöshet eller sjukdom.

Ibland är det något som ligger och gnager inom oss, som trots att vi i det yttre lever ett gott och aktivt liv, ändå inte känner oss tillfreds inombords. Man kan se det som utvecklingsfaser som behöver tas omhand för att ge oss möjlighet att läka och förstå. Genom att få en insikt i våra reaktioner på det som hänt, händer eller gnager i oss kan vi vända det till någonting att dra lärdom från. Det du upplever som din största begränsning idag kan faktiskt bli din största tillgång imorgon…