Parterapi

Jag arbetar med Imagoterapi som är en kommunikationsterapi där par under handledning får hjälp att kommunicera med varandra genom olika dialogformer. Båda parter får tid att berätta om upplevelser i relationen utan skuldbeläggande eller anklagelser.

Ofta handlar det om att hitta tillbaka till känslan av att vara levande – både tillsammans och var och en för sig. Detta oavsett om relationen kommer att fortsätta på det sätt som den tidigare varit eller ej.

Olikheter handlar ofta om problem kommunikation. En del har svårt för att kommunicera om sådant som är känsligt och man präglas ofta av mönster från sin ursprungsfamilj. Det kan handla om vad som varit tillåtet att prata om eller att visa i sina känslor under uppväxten. Samma mönster är enkelt att ta med sig in i sin nya relation.

När kan det vara dags att söka parterapi?

 • Då man bråkat om samma sak tio gånger och inte kommer vidare,
 • Då barn, föräldrar och vänner kommenterar ert förhållande. De har bevisligen sett något.
 • Då du undviker att lyfta frågor av rädsla för konflikt alltför ofta.
 • Förväntningar, där vi utgår från att vi tänker likadant , med bristande kommunikation som ofta yttrar sig i konflikter om ex. pengar, ordning i hemmet, arbete , barnuppfostran eller otrohet.
 • När det finns svårigheter hos par att hantera olikheter och varandras behov.
 • När det förekommit otrohet.
 • Låsta positioner i relationen, som när samarbete och samverkan inte fungerar.
 • Om man ofta är ledsen eller arg i sin relation.
 • När man inte får sina behov tillgodosedda.
 • När man känner att man själv inte beter sig schysst.
 • När man inte uppnår den närhet man vill.
 • När man har upplevelse av att relationen inte är bra, att den inte utvecklas.
 • När man gör varandra illa.
 • När det finns en anspänning i relationen, att man inte kan slappna av.