Vi finner lösningar

Att arbeta med sig själv kan vara både omskakande och tillfredsställande. Säkert är att det påverkar och förändrar. Och det är just detta terapin leder till – du förändrar dig på ett eller annat sätt.

När du går i terapi hjälper jag dig att möjliggöra din personliga utveckling och stödja dig i olika skeden där kris och inre kaos kan göra det svårt att hantera livssituationen. Jag arbetar under strikt tystnadsplikt och är medlem och ansvarsförsäkrad via Svenska Psykosyntesförbundet..

Samtalsterapi i psykosyntes, som jag arbetar med, bygger på samverkan. Du träffar mig, som med kunskap och förståelse hjälper dig till insikter. Det kan låta som en paradox, men ytterst är det du själv som bär på både problemen och lösningarna. Min roll är att stödja dig i din förståelse för vem du är, vilka behov du har och hur du hittar vägen till ett balanserat och harmoniskt liv.

Rent praktiskt använder jag mig av olika tekniker i mitt arbete, tekniker som väljs och anpassas efter dina behov och förutsättningar. Det kan vara samtal i olika former, visualiseringar, bild, rörelse med mera. Dessa tekniker har utvecklats under närmare 100 år och stödjer dig i ditt arbete att lära känna dig själv.