Så skapas en orädd organisation och trygg arbetsplats

Traditionell företagskultur — där det handlar om att passa in och komma överens — är dömd att misslyckas i den nya kunskapsekonomin. Framgång kräver istället ett flöde av idéer, nytt och kritiskt tänkande.

Arbetsplatser som har en sjukfrånvaro som ligger under genomsnittet kännetecknas i högre utsträckning än andra av ett ledarskap som delegerar ansvar och visar förtroende för sina medarbetare, snarare än chefer som detaljstyr och kontrollerar.

”Lyhördhet och empati är viktiga egenskaper för ledarskapet på de här arbetsplatserna.”

Stöd och utveckling för ledarskapet

I den nya kunskapsekonomin måste cheferna kunna skapa team där medarbetarna mår bra, trivs och därmed presterar bättre. Friska företag arbetar strukturerat och målmedvetet med ledarskapsutveckling och stöd till ledarna, liksom med kompetensutveckling i ett bredare perspektiv. Coachning och hjälp med att prioritera och våga delegera arbetsuppgifter utan att detaljstyra är några delar.

Vikten av kompetensutveckling för medarbetare

Lika viktigt är det förstås kompetensutveckling av medarbetarna. Den kan bestå av olika saker, till exempel utbildningar, prova på nya arbetsuppgifter eller ”gå bredvid” någon kollega som har en annan roll. Kompetensutvecklingen måste inte vara strikt kopplad till arbetsplatsens behov – man ser också ett värde i personlig utveckling för individen: nöjda anställda är ett värde i sig själv.

Gör hälso- och arbetsmiljöarbetet till en ledningsfråga

Lika viktigt är det förstås kompetensutveckling av medarbetarna. Den kan bestå av olika saker, till exempel utbildningar, prova på nya arbetsuppgifter eller ”gå bredvid” någon kollega som har en annan roll. Kompetensutvecklingen måste inte vara strikt kopplad till arbetsplatsens behov – man ser också ett värde i personlig utveckling för individen: nöjda anställda är ett värde i sig själv.